Lauantai, 21 Lokakuu 2017
CANews – myös näköislehtenä arkistossamme!

Harmaa talous 2013 -julkaisu kertoo harmaan talouden tilasta ja torjunnasta Suomessa

Kirjoittanut:  Lehdistötiedote
25 Marraskuu, 2013 - 11:32

Verohallinnon uudessa tilannekuvassa esitellään mm. harmaan talouden ilmiöiden mittaamista vaikutuksia ja torjuntaa. Torjuntaviranomaisista esittelyssä on Tulli.

• Harmaan talouden torjunta
Harmaan talouden torjunta tarkoittaa sekä ennaltaehkäiseviä toimia, paljastamis- ja selvittämistoimia että toimenpiteitä, joilla saadaan takaisin harmaan talouden tekijälleen tuottama taloudellinen hyöty. Näihin tavoitteisiin pyritään mm. lainsäädäntömuutoksilla, joista uusimpina tulevat voimaan laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa vuoden 2014 alusta sekä ilmoitusvelvollisuus rakennusalan urakoista ja työntekijöistä myöhemmin vuoden 2014 aikana.

• Harmaan talouden mittaaminen
Harmaan talouden selvitysyksikön yhtenä keskeisenä tehtävänä on ilmiön määrän arviointi sekä torjuntatoimien vaikutusten arviointi. Selvitysyksikkö on arvioinut mm. käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden vaikutuksia rakennusalalla. Lainmuutoksen arvioitiin lisänneen verotuottoa ainakin 75 miljoonaa euroa vuodessa. Yksikön selvityksissä on myös havaittu, että harmaata taloutta ennustavat esimerkiksi verotuksen ilmoituspuutteet, elinkeinotoiminnan verovelat sekä tietynlaiset taserakenteet.

• Tullin toiminta harmaan talouden torjunnassa
      Valtaosa harmaaseen talouteen liittyvistä velvoitteiden laiminlyönneistä koskee Verohallintoa, mutta ilmiöön törmäävät myös muut viranomaiset. Tulli kantaa valtion verotuloista kolmanneksen, vuonna 2012 noin 10,6 miljardia euroa. Sähköisen kaupankäynnin kasvu näkyy Tullin talousrikostorjunnassa: Internetiä käytetään yhä enemmän välineenä korkeasti verotettujen tuotteiden kauppaamiseen kuluttajille ja samalla kierretään niihin liittyviä verosäännöksiä. Tulli valvoo myös käteisen rahan kuljettamista Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä. Uusi keino käteisen rahan salakuljetusten torjunnassa ovat rahakoirat.

Copyright © 2009-2017     www.canews.fi