Torstai, 23 Marraskuu 2017
CANews – myös näköislehtenä arkistossamme!

STT Uutiset

Ärkebiskop Mäkinen: Kyrkan hjälper papperslösa
De papperslösa som bor i Finland bör hjälpas, slår ärkebiskopen för den evangelisk-lutherska kyrkan Kari Mäkinen fast.

Med papperslösa avses till exempel sådana som har stannat kvar i Finland efter att de har fått avslag på sin ansökan om asyl. De papperslösas situation är ett av diskussionsämnen på Kyrkodagarna i Åbo.

Kyrkan hjälper människor oberoende av bakgrund och status, säger Mäkinen.

Han anser att myndigheterna är skyldiga att garantera att de mänskliga grundrättigheterna gäller alla människor som bor i Finland. (FNB)

FNB

Copyright © 2009-2017     www.canews.fi