Lördag, 21 Oktober 2017
CANews – även som e-tidning i vårt arkiv!

Kristinestad är Finlands enda Citta Slow-stad och därmed är det ganska naturligt att det i denna lilla kuststad säljs Finlands (och kanske världens) enda Citta Slow-bakelser. Men hur kom bakelserna till? Förra året ordnades en tävling i staden, vars syfte var att hitta en bakelse som passar in i...
Copyright © 2009-2017     www.canews.fi