Tisdag, 27 Juni 2017
CANews – även som e-tidning i vårt arkiv!

FNB Nyheter

Nordiskt forum lockade nästan 20·000
I dag avslutas den stora konferensen om kvinnors rättigheter, Nordiskt forum, i Malmö. Enligt arrangörerna har närmare 20 000 personer besökt forumet.

En viktig del har varit att diskutera sig fram till ett antal konkreta krav på de nordiska ländernas regeringar. Kraven överlämnas i dag till de nordiska ländernas jämställdhetsministrar. Bland annat vill den nordiska kvinnorörelsen att könsperspektivet blir synligt i ekonomiska underlag och beslut i budgetar på stads-, regional- och kommunalnivå. Vidare vill man se att de nordiska länderna ser till att rätten till heltid utökas genom lagstiftning eller via avtal i de länder där kvinnor i stor utsträckning arbetar deltid mot sin vilja.

Vid avslutningsceremonin kommer också de nordiska jämställdhetsministrarna att grillas med frågor av DrudeDahlerup, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet. (FNB)

FNB

Copyright © 2009-2017     www.canews.fi