Torsdag, 23 November 2017
CANews – även som e-tidning i vårt arkiv!

Toppresultat för Veritas placeringar år 2010

Skriven av:  Pressmeddelande
21 januari, 2011 - 10:53

Veritas Pensionsförsäkring uppnådde ett utmärkt placeringsresultat år 2010. Avkastningen på bolagets placeringar var enligt förhandsuppgifterna 11,4 % (10,8 % år 2009). En lyckad placeringsstrategi ger Veritas Pensionsförsäkring en topplacering också i ett längre perspektiv. Bolagets placeringar har i snitt avkastat 6,4 % åren 1997–2010.

Enligt förhandsuppgifterna för år 2010 avkastade Veritas Pensionsförsäkrings placeringar 11,4 % (10,8 % år 2009). Aktieplaceringarna avkastade 23,7 %, fastighetsplaceringarna 7,4 % och ränteplaceringarna 6,1 %. Högst avkastning av alla gav de noterade aktierna: 24,6 %. Värdet av bolagets placeringsportfölj uppgick till cirka 2,1 (1,9) miljarder euro i slutet av år 2010.

”Vi är mycket nöjda med avkastningen för år 2010. Vår analys om den ekonomiska utvecklingen och marknadernas reaktion på den var korrekt. Vi lyckades utmärkt med allokeringen mellan olika marknader, till exempel mellan företags- och statsobligationer och framför allt mellan obligationer på tillväxtmarknader och europeiska statsobligationer. En långsiktig strategi på fastighetsplaceringar säkrade också en mycket god avkastning liksom goda företagsval inom aktieplaceringar”, analyserar Veritas Pensionsförsäkrings placeringsdirektör Staffan Sevón.

Veritas Pensionsförsäkrings solvens förstärktes under fjolåret. Solvensgraden var 27,3 % (21,3) vid årets slut, vilket är ca 2,4 (3,0) gånger solvensgränsen. Utan beaktande av lindringen av solvensreglerna skulle solvensgraden ha varit cirka 22,2 % eller 1,9 gånger solvensgränsen.

Också kunderna gynnas av Veritas Pensionsförsäkrings goda resultat. Enligt preliminära beräkningar kommer bolaget att betala ca 5,3 miljoner euro i kundåterbäringar för år 2010, dvs. ca 0,34 % av den försäkrade ArPL-lönesumman.

År 2010 var i sin helhet ett lyckat tillväxtår för Veritas Pensionsförsäkring. Räknat i premieinkomst ökade bolagets försäljning med 6 % inom ArPL och med sammanlagt 32 % inom FöPL jämfört med år 2009.

”Vår starka expertis om vardagen i de små och medelstora företagen och den konsekventa satsningen på vår kundservice talar för Veritas också i ett utmanande marknadsläge”, säger Veritas Pensionsförsäkrings vd Jan-Erik Stenman. ”Liksom i fjol gjorde vi ett bra försäljningsresultat. Särskilt bra utvecklades försäljningen av FöPL-försäkringar för företagare.”

Förhandsuppgifterna om bokslutet grundar sig på preliminära uppgifter. Veritas Pensionsförsäkrings centrala nyckeltal publiceras vecka 7.

Copyright © 2009-2017     www.canews.fi