Torsdag, 23 November 2017
CANews – även som e-tidning i vårt arkiv!

Kjell Sundström fortsätter som ordförande för Veritas Pensionsförsäkrings styrelse

Skriven av:  Pressmeddelande
1 februari, 2011 - 12:44

Styrelsen för Veritas Pensionsförsäkring omvalde på sitt möte den 19 januari 2011 skattmästare Kjell Sundström (Stiftelsen för Åbo Akademi) till ordförande för år 2011. Ekonomichef Anders Dahlbäck (Folkhälsan Botnia Ab) fortsätter som vice ordförande.

Utöver Sundström och Dahlbäck (Akava) hör till Veritas Pensionsförsäkrings styrelse år 2011 vd Kaj-Gustaf Bergh (EK), vd Stig-Erik Herrgård, enhetschef Eivor Huldén, vd Markus Jussila, koncernchef Hannu Louhi (EK), vd Anders Nordman, organisationssekreterare Anita Spring (FFC), ombudsman Ralf Sund (FTFC), professor Peter Wetterstein samt ombudsman Johan Åström (EK). Regionchef Piia Alvesalo (EK), chefsekonom Olli Koski (FFC) och vd Jan Nybom är ersättare.

Medlemmar i styrelsens utskott år 2011

Till styrelsens utnämnings- och arvodesutskott samt revisionsutskott hör år 2011 styrelsens ordförande Kjell Sundström, vice ordförande Anders Dahlbäck och ombudsman Johan Åström. Utnämnings- och arvodesutskottet bereder de utnämnings- och löneförmånsärenden som kommer till styrelsebehandling. Revisionsutskottet behandlar frågor kring bolagets ekonomiska situation, rapportering och interna kontroll.

Copyright © 2009-2017     www.canews.fi