Lördag, 21 Oktober 2017
CANews – även som e-tidning i vårt arkiv!

Kontaktuppgifter

City & Archipelago News' personal

Kontaktuppgifter:

Chefredaktör/Förs.chef:
Michael Nurmi, 040 550 4548 (02-421 725)

Annonsförsäljning:

Michael Nurmi (Alla regioner)
040 550 4548 (02-421 725)
michael.nurmi@canews.fi

Stig Mattsson (Nyland)
stig.mattsson@aboland.fi
040 535 2153 (02-421 725)

Torsten Wulff (Åland)
044 440 0844

CJ-Center (Österbotten)
Jonny Åstrand
0500 924 528

Redaktion:
Ingrid Sandman, Redaktör
Tom Holmberg, Freelance

www.canews.fi redaktion:
Michael Nurmi, chefred. (MN)
Ingrid Sandman (IS)
Sam Cygnel (SC)
Emilia Örnmark (EÖ)
Folke Lindström (F.L.)
Mathias Lindström (MVL)
Mats "Mata" Lundberg (Mata L)

Layout & Annonser
Tina Aitio, AD, Lay-Out
Anne Andersson, Annonslayouter

E-post: annons@canews.fi

City & Archipelago News
Förlags Ab Lindan Kustannus Oy
PB 18, Redaktörsstigen
25701 Kimito

tfn (02) 421 725
fax (02) 421 718

Copyright © 2009-2017     www.canews.fi