Lördag, 21 Oktober 2017
CANews – även som e-tidning i vårt arkiv!

Nya pappaledigheten aktuell nu

Skriven av:  Pressmeddelande
10 oktober, 2013 - 15:10

Lagen om faderskapspenning ändrades i början av året. Den innebär att pappor kan ta ut sin 9 veckors ledighet flexiblare än förr. De första nya pappaledigheterna tas ut nu.

Den nya pappaledigheten är aktuell i familjer som i år börjat få särskild moderskapspenning eller moderskapspenning. Den gäller också adoptivfamiljer som börjat få föräldrapenning i år.

– Syftet med lagen är göra pappaledigheten mer flexibel för få fler pappor att utnyttja möjligheten. Än är det för tidigt att säga om ändringen ökar pappaledigheterna, säger FPA:s förmånschef Suvi Onninen.

Hittills har papporna tagit ut pappaledigheter i enlighet med den tidigare lagen som innehöll en pappamånad. Pappaledigheter med pappamånad upphör helt inom ett år.

– Pappamånaden gäller ännu de familjer till vilka det föddes ett barn före februari 2013 och där mamman inledde sin moderskapsledighet år 2012. Vi tror att de sista pappamånaderna tas ut nästa sommar, bedömer Onninen.

Pappaledigheten ger fler möjligheter

Den nya lagen innebär att papporna kan utnyttja sin faderskapspenning flexiblare än hittills. Dagarna med faderskapspenning minskar inte heller längre föräldrapenningdagarna som i samband med pappapmånaden. Enligt den tidigare lagen skulle pappan ta ut 1-18 dagar före föräldrapenningperiodens slut. Nu kan han – om han vill – ta ut alla dagar först efter föräldraledigheten. Faderskapspenning kan enligt den nya lagen betalas ut i totalt 54 vardagar dvs, cirka 9 veckor.

Pappaledigheten kan nu också tas ut senare än tidigare, dvs. ända tills barnet fyller 2 år eller det gått 2 år från adoptionen. Flexibiliteten ökar också så till vida att barnet nu kan gå till dagis mellan föräldraledigheten och pappaledigheten. Tidigare krävdes att barnet var i hemvård fram till pappamånaden.

Ansökningstiden för faderskapspenningen har också förlängts. Pappan går inte heller längre miste om sin ledighet ifall det föds eller adopteras ytterligare ett barn till familjen.

Ytterligare information till kunderna:

http://www.kela.fi/web/sv/pappans-ledigheter

http://www.kela.fi/kerttu (frågespalt på finska)

Copyright © 2009-2017     www.canews.fi