Torsdag, 23 November 2017
CANews – även som e-tidning i vårt arkiv!

REKO - närmat direkt från producenten

Skriven av:  TEXT/Teksti: mona salama foto/Kuva:Ekonu.fi
3 juli, 2014 - 12:31

Hör du till den ökande skaran konsumenter, som gärna köper sin mat direkt från odlaren eller producenten? Då kan du gå med i en REKO-ring, som erbjuder dig möjligheten att köpa lokalproducerad mat förmånligare än i affärerna.  
 
Sommaren 2013 gjordes två pilotförsök med REKO-ringar i Österbotten dvs. i Jakobstad och Vasa. REKO-konceptet vann snabbt popularitet och har börjat sprida sig i landet. REKO-ringar har grundats på olika håll längs kusten och för tillfället finns det matringar också i Kristinestad, Nykarleby, Pojo och Västankvarn. En matring planeras också för Ekenäs. Om det inte redan finns en REKO-ring på din ort, kan du starta en egen. Det som behövs är ett antal producenter och naturligtvis konsumenter, som är intresserade av att mer eller mindre regelbundet handla sin mat via matringen. 
 
Marknadsföringen sker via matringens Facebook-grupp och varorna levereras till en förutbestämd plats några gånger per månad. Man kan beställa sina produkter via Facebook eller skicka e-post direkt till producenten. I Facebook-gruppen bjuder producenterna ut varor, meddelar om leveranstidpunkt, delar bilder och tar emot beställningar. Konsumenter kan fråga om produkterna, och får snabbt information om vilka produkter som finns tillgängliga just nu. Man har valt den här informationskanalen, för att den är snabb och avgiftsfri. 
 
Då man håller marknadsföringskostnaderna på en låg nivå och reducerar antalet mellanhänder, blir också varornas pris för kunderna förmånligare. Betalning för levererade produkter sker oftast på förhand eller enligt avtal mellan producenten och konsumenten. För den som inte är med i Facebook, erbjuds information om de olika producenternas utbud på projektets hemsidor och beställningar kan också göras per telefon.

www.ekonu.fi

Läs mera i City & Archipelago News sommartidning...

Copyright © 2009-2017     www.canews.fi