Torsdag, 23 November 2017
CANews – även som e-tidning i vårt arkiv!

Många nyheter inom turismen i Pargas

Skriven av:  Göran Storfors
2 april, 2015 - 11:00

Ny infobroschyr, ny webbplattform och guidebok för Ringvägen.
 
Det har skett en hel del förändringar gällande turismverksamheten i Pargas stad. Turismen hör numera till sektorn näringslivstjänster, vilket i praktiken har inneburit att man har fått mera arbete med mindre personal. 
 
– Vi har varit 4–5 personer, alltid någon projektanställd. Nu har Anita Salonen gått i pension och vi har inga projektanställda, säger turismchef Niclas Gestranius.
 
De två andra på avdelningen är Martti Nilsson och Matilda Åberg. Men i och med att stadens trafikchef Christjan Brander pensionerades blev Niclas Gestranius också ansvarig för färje- och förbindelsebåtstrafiken i skärgården, vilket gör att han inte helt kan koncentrera sig på turismen längre.
 
– Det är klart att det totalt sett finns flera anställda inom sektorn näringslivstjänster men ingen av de andra är ju insatta i turismfrågor.
 
En av de största utåt synliga förändringarna är att det från årsskiftet inte längre finns någon fast bemanning under lågsäsong på turisminfon i stadshuset i Pargas. Alla tre som jobbar inom turismen finns nu stationerade på Brinkasvägen i Nagu dit huvuddelen av verksamheten flyttades redan i maj 2009 efter kommunsammanslagningen i Väståboland.
 
– Under lågsäsong sköts turistinformationen i Pargas via den allmänna infopunkten i aulan under stadshuset öppethållningstider. Från början av maj till mitten av september kommer vi igen att ha egen bemanning där, säger Gestranius.
 
I Nagu sköts inte infon vid kansliet på Brinkasvägen utan som tidigare under lågsäsong vid Finlands Skärgårdsbokning och under högsäsong i gästhamnen. Den senare kommer man i alla fall att ha egen bemanning på i sommar. I Korpo köper man infotjänster av Restaurang Hjalmar och Dag-15. I Houtskär finns turistinfon på Torget i Näsby.
 
Till säsongen har ett nytt infohäfte ”Välkommen till Skärgården” utkommit på svenska, finska och engelska. Det ersätter den gamla turistkartan och ger mera och djupare information om skärgården. Man har också köpt rättigheterna till boken Saariston Rengastie utgiven av guiden Lauri Hokkinen och som gavs ut i ny upplaga i fjol. Den innefattar också Lilla Ringvägen och finns endast på finska.
 
– Ringvägens popularitet har sakta dalat under de senaste åren. Vad det beror på vet vi inte men i stället har de som åker Lilla Ringvägen ökat.
 
Ringvägen hör förstås till de objekt som flitigt har marknadsförts under de många mässor man har deltagit i under våren, både i hemlandet och utomlands. Av de större inhemska mässorna satsade man i år mera på Båtmässan i februari än Resemässan i januari.
 
Turismen i Pargas har också en ny webbplattform på gång. Den ska innehålla bland annat serviceregister och händelsekalender. Webben blir allt viktigare för marknadsföringen liksom de sociala medierna och där strävar man efter att vara uppkopplad så ofta det bara är möjligt. Målet är att kunna ge svar på frågor med minsta möjliga dröjsmål.
Copyright © 2009-2017     www.canews.fi