Torsdag, 23 November 2017
CANews – även som e-tidning i vårt arkiv!

Livet på Fiskars bruk

Skriven av:  Mona Salama
21 september, 2015 - 12:40

I museibyggnaden på Hammarbacken presenteras bruksbornas liv i vardag och fest från 1600-talet fram till i dag. Byggnaden från 1850-talet fungerade ursprungligen som mekaniska verkstadens kontor, senare som bostad för flera familjer och sedan år 1949 som museum.  I och med restaureringen år 2014 kan man nu via titthål och färgtrappor i väggar, dörrar och lister se hur byggnaden sett ut i olika tider. Muséet är öppet 1.9-13.1 ons-sö kl 11-16 (stängt 6.12, 24.-27.12, 1.1, 6.1).

www.fiskarsvillage.fi

Copyright © 2009-2017     www.canews.fi