6.4.2020

Mediakort

Mediakort 2020

City & Archipelago News & Sportpressen

Tidningen utkommer 4 gånger per år.

Distribution: Åbo, Reso, S:t Karins, Nådendal, Salo (Salo, Halikko, Bjärnå), Sagu, Väståboland (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö), Kimitoön (Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd), Hangö, Raseborg (Ekenäs, Karis, Pojo), Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Lojo, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Sibbo, Borgå, Lovisa, Åland.

Distribution i ca 250 affärer, shoppingcenter, kiosker, butiker, kaféer, restauranger, hotell, turistbyråer och gästhamnar…


TIDNINGAR 2020

Höst&Vinternumret 1.11.2019, vecka 44
Profilen, Technics, Mässor, Culture, Deli, Wellness, Adventure, Living, Trends, Musikspalten + kustens evenemangskalendrar. Sportpressen-bilaga. Upplaga 40.000 ex. Deadlinen 22.10, annons@canews.fi

Mässtidningen 16.1.2020  
Turism och fritid på kusten. Tidningen distribueras på RESA 2020 (12.000 st) och BÅT2020 i Helsingfors och på andra mässor i bl.a. Åbo Mässcentrum under vårvintern. Upplaga 40.000 ex. Deadlinen 7.1, annons@canews.fi

Vårnumret – UTKOMMER INTE PGA CORONAEPIDEMIN & UNDATAGSTILLSTÅNDET 
Vår, Living, Profilen, Technics, Wellness, Trends, Deli, Culture, Musikspalten, Adventure + Kustens evenemangkalendrar, Sportpressen-bilaga. Upplaga 40.000 ex. Deadlinen 9.4, annons@canews.fi

Sommarnumret 15.6.2020, vecka 25
Den optimala guiden för sommar på kusten + CAN DO – Festival och evenemangguiden. Sportpressen-bilaga. Upplaga 40.000 ex. Deadline 3.6.2020, annons@canews.fi

Höst&Vinternumret 23.10.2020, vecka 43
Profilen, Technics, Mässor, Culture, Deli, Wellness, Adventure, Living, Trendstudion, Musikspalten + kustens evenemangskalendrar. Sportpressen-bilaga. Upplaga 40.000 ex. Deadlinen 16.10, annons@canews.fi

TIDNINGENS TEMAN:

Living
Bygga, Bo, Inreda

Adventure
Resor och upplevelser

Wellness
Hälsa, Välmående

Trendstudion
Trender, prylar, mode

Technics
Bilar, Båtar, Tekniska prylar

Culture
Musik, Teater, Litteratur, Konst

ANNONSPRISER I TIDNINGEN

  • 2/1 sida 3450 € + moms 24% (bredd 528 mm x höjd 375 mm)
  • 1/1 sida 1940 € + moms 24% (b 254 x h 375)
  • 1/2 sida 980 € + moms 24% (b 254 x h 185) el. (b 125 x h 375)
  • 1/4 sida 530 € + moms 24% (b 125 x h 185) el. (b 254 x h 90)
  • 1/6 sida 330 € + moms 24% (b 39 x h 375) el. (b 82 x h 185)
  • 1/8 sida 280 € + moms 24% (b 125 x h 90) el. (b 82 x h 139) el. (b 254 x h 42)
  • 1/12 sida 185 € + moms 24% (b 82 x h 90) el. (b 39 x h 185)
  • 1/24 sida 95 € + moms 24% (b 39 x h 90) el. (b 82 x h 42)

Sista sidan 2875 € + moms 24% (b 254 x h 375).
Första sidan 5000 € + moms 24% (enligt överenskommelse).
Bestämd plats -tillägg: +35%.

Rabatter: Reklambyrårabatt -15%, årsavtalrabatt -10% för små annonser, för 1/2 sides eller större annonser är årsavtalrabatten 15%.

WWW.CANEWS.FI-ANNONSER + SPECIALTJÄNSTER


Annonsbannerpriser på www.canews.fi -portalen/månad

(se skilld meny):

CITY & ARCHIPELAGO NEWS-papperstidningen

Annonsmaterial & tryckning:
Offsetrotation, tabloid, tryckeri: Salon Lehtitehdas
Färger 55 g/m2, ljuskod 80
Höjd 400 mm (tryckyta 375 mm)
Bredd 280 mm (tryckyta 254 mm)
Spalter 6
Spaltbredd 39 mm (+ 4 mm)
OBS! Tidningen i 4-färg så annonserna kan vara i färg utan tilläggskostnad.
Materialet helst elektroniskt per e-post som pdf-dokument till annons@canews.fi

Annonsdeadlines:
Färdigt annonsmaterial senast 9 dagar före publiceringsdatum om ej annat överenskommet skriftligt. Annonsreservationer och material för annonsframställning senast 14 dagar före publiceringsdatum om ej annat meddelats eller överenskommet skriftligt.

Annulleringar och förseningar:
För annonser som annulleras efter annonsreservationsdatumet faktureras 30% av det överenskomna priset. För försenade materialleveranser faktureras 15% av det överenskomna priset.

Faktureringsvillkor:
Fakturering normalt 14 dagar netto från publicering om ej specialvillkor gällande detta är nämnt i tjänstevillkoren. Till alla annonspriser tillkommer faktureringstillägg 5 € + moms 24%/annons.  Dröjsmålsränta enl. gällande bestämmelser.
(Gäller både tidningen City & Archipelago News och nyhetsportalen www.canews.fi)

Ansvarig utgivare och redaktion:
City & Archipelago News (Förlags Ab Lindan Kustannus Oy)
Chefred.: Michael Nurmi, 040 550 4548

Redaktionen: tfn 02-421 725, press@canews.fi

Adress: Redaktörsstigen, PB 18, 25701 Kimito
Tfn: 02-421 725
Fax: (layouter) 02-421 718
E-post: (annonsmaterial): annons@canews.fi
E-post: (Pressmeddelanden & artikeltips): abl@abl-kimito.fi
hemsida: www.canews.fi

Annonsförsäljning:

Michael Nurmi (Alla regioner)
040 550 4548 (02-421 725)
michael.nurmi@canews.fi

Stig Mattsson (Nyland)
stig.mattsson@aboland.fi
040 535 2153 (02-421 725)

Torsten Wulff (Nyland)
044 440 0844

CJ-Center (Österbotten)
Jonny Åstrand
0500 924 528

Share this in: